صلح و امنیت محور دیدار حمدالله محب با نماینده ارشد ملکی ناتو

دفتر شورای امنیت ملی کشور از دیدار استفانو پونتیکوروو نماینده ارشد ملکی ناتو با حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور در رابطه به صلح و امنیت خبر داد.

ادامه مطلب