طالبان؛ نه صلح‌پذیر و نه اصلاح‌پذیر

طالبان فکر می‌کرد با غلبه بر امریکا در یک جنگ طولانی بیست ساله، آنقدر مهم است که مذاکره با دولت مستقر جمهوری اسلامی افغانستان، مستلزم کسر شأن برای این گروه است

ادامه مطلب