افزایش آمار معلولین جنگی در افغانستان

سازمان بین‌المللی صلیب سرخ می‌گوید در نتیجه درگیری و بمب‌گذاری‌ها در کشور، آمار کسانی که دچار قطع عضو شده‌‌اند افزایش یافته است

ادامه مطلب