به افتخار سفیر؛ ضیافت فرهنگی برای سید جواد طیب

شامگاه روز گذشته انستیتوت مطالعات راهبردی کشور ضیافت فرهنگی را به افتخار سید جواد طیب سفیر افغانستان در بریتانیا برگزار کرد. در این ضیافت کارنامه سیاسی و فرهنگی آقای طیب به نقد و نظر گذاشته شد.

ادامه مطلب