طالبان برای گفت‌وگوهای صلح آماده هستند

مولوی عبدالرئوف نماینده گروه طالبان در نشست صلح در ترکیه گفته است که این گروه به مذاکرات «بین‌الافغانی» باورمند بوده و امیدوار است که این نشست‌ها ادامه داشته باشد

ادامه مطلب