صالح:

«طالبان داعشی» هشدار دادند اگر یک زندانی‌ شان اعدام شود، کابل را مسلخ شیعیان می‎سازند

معاون اول ریاست جمهوری می‌گوید که تهدیدی کتبی از سوی «طالبان داعشی» دریافت کرده مبنی بر این که اگر یکی از زندانیان آنان اعدام شود، کابل را به مسلخ شیعیان تبدیل می‌کنند.

ادامه مطلب