بخشی از درآمد طالبان را در غور اخاذی از موترها تامین می‌کند

طالبان مسلح در ولایت غور با ایجاد کمیسیون اقتصادی و توزیع برگه‌های رسمی این گروه، از راننده‌گان وسایط مسافر بری و باربری، اخاذی می‌کنند

ادامه مطلب