نماینده ویژه ایران انفجار خونین کابل را محکوم و از روند صلح به رهبری مردم افغانستان حمایت کرد

محمد ابراهیم طاهریان فرد نماینده وزارت خارجه ایران در امور افغانستان حمله خونین روز گذشته را در کابل محکوم کرده و از روند صلح به رهبری مردم افغانستان حمایت کرد

ادامه مطلب