طرح امریکا برای کمک‌های بشردوستانه به افغانستان از سوی ملل متحد تصویب شد

خبرگزاری دید: قطعنامه پیشنهادی امریکا برای سهولت در ارسال کمک‌های بشردوستانه برای مردم افغانستان با اتفاق آرا از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شد.

ادامه مطلب

طالبان: دولت موقت مشکل افغانستان را حل نمی‌کند

سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر نسبت به دولت‌های انتقالی در افغانستان ابراز تردید کرده و می‌گوید طرح ایالات متحده مشکل افغانستان را حل نخواهد کرد

ادامه مطلب

طرح تازه امریکا و خطر نابودی دستاوردهای دو دهه اخیر افغانستان

ایالات متحده پیشنهاد خود را طوری به طرف‌ها ارائه کرد که این تصور ایجاد شود که با سایر طرف‌های دخیل بحث کرده است. در پایان، معلوم شد که پیشنهاد کنفرانس منطقه‌ای از قبل با هیچ طرفی، از جمله ترکیه میزبان، مطرح نشده بود

ادامه مطلب