اسماعیل خان خواستار بررسی جدی طرح جدید امریکا برای صلح افغانستان شد

محمد اسماعیل خان از فرماندهان پیشین جهادی در غرب کشور می‌گوید که طرح تازه امریکا باید به صورت جدی بررسی شود و سیاسیون افغانستان می‌خواهند یک طرح افغانی را مطرح کنند که مور پذیرش شهروندان قرار بگیرد و موفق‌تر از طرح امریکا باشد

ادامه مطلب