شورای امنیت ملی طرح وزارت دفاع را برای نگهبانی مرزها تایید کرد

نشست شورای امنیت ملی کشور که به ریاست رییس جمهور غنی برگزار شد، طرح وزارت دفاع ملی را برای نگهبانی از مرزهای کشور تایید کرده و همچنان روی موضوع صلح، تطبیق پلان عمل میان افغانستان و پاکستان، گسترش تجارت و ترانزیت منطقه‌ای و اشتراک گذاری دیدگاه اقتصادی کشور با کشورهای منطقه بحث شد.

ادامه مطلب