طالبان:

طرزالعمل مذاکرات دو هفته پیش نهایی و تکمیل شده است

سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه می‌گوید که طرزاالعمل مذاکرات صلح میان‌افغانی میان هیئت‌های مذاکره کننده دو هفته پیش نهایی و تکمیل شده است.

ادامه مطلب