دو انفجار غرب کابل؛ اجساد سوخته طیبه و فاطمه در طب عدلی شناسایی شد

خبرگزاری دید: اجساد سوخته طیبه موسوی و فاطمه محمدی کارمندان افغان‌فلم که پس از انفجارهای روز گذشته در دشت برچی شهر کابل ناپدید بودند، در طب عدلی شناسایی شدند

ادامه مطلب