سالم‌ترین عادات برای جلوگیری از پوکی استخوان

۲۰ اکتوبر روز جهانی پوکی استخوان، روزی برای یادآوری این نکته بود که پوکی استخوان بیماری خاموش زنان و مردان در سنین میانسالی است و سالانه ۲۰۰ میلیون نفر را در سراسر جهان گرفتار خود می‌کند.

ادامه مطلب