حمله مرگبار کابل؛ پیکر خونین عادله را نمی‌شناختیم

دیروز مثل هر بعد از ظهر رمضانی دیگر، حوصله کار نداشتم و در صفحات مجازی وقت می‌گذراندم. حوالی ساعت ۴:۳۰ نوشتند که در مکتب سیدالشهدا انفجار شده است. فورا تماس گرفتم با برادرم در کابل، گفت که عادله در همان مکتب است و تایم رخصتی‌اش هم در ماه رمضان چهارونیم بجه. تنم لرزید و از همان لحظه به بعد شروع کردم به زنگ زدن ولی به ندرت تماس برقرار می‌شد

ادامه مطلب