آیینه کربلا

ویژه محرم- بخش هفتم- رضا محمدی- شاعر
او واقعه کربلا را مقامی عاشقانه از عرفان می‌خواند. جایی که عاشقان، باید در آخرین مرحله سلوک از جان بگذرند. اما از جان گذشتن آنان، برای دیدن آنسوی پرده و وصال به دریای جان است، دنیا برای عاشق الهی، زندانی تنگ و دلگیر است

ادامه مطلب