ارگ در واکنش به اظهارات عباس استانکزی:

رییس جمهور قدرت را به کسی می‌دهد که با رای مردم انتخاب شده باشد

ریاست‌جمهوری به اظهارات شیرمحمد عباس استانکزی، معاون سیاسی دفتر طالبان در قطر واکنش نشان داده و گفته است که دوره‌ کار رییس ‌جمهور را قانون اساسی تعیین کرده است.

ادامه مطلب

فهرست تیم مذاکراتی طالبان منتشر شد

فهرست اعضا و رهبر تیم مذاکراتی طالبان که شامل ۲۱ تن می‌شود منتشر شده است.

ادامه مطلب

تغییر رهبری تیم مذاکراتی طالبان پس از سفر به پاکستان

عباس استانکزی چون در گذشته در هند تحصیل نموده زیاد مورد اعتماد جنرالان پاکستانی نیست و باید کسی در راس تیم باشد که منویات اسلام‌آباد را بدون حرف و اما و اگری پاسداری کند. روی این محلوظ فکر می‌کنم که آقای استانکزی و امثال او از تیم جدا شده و منزوی می‌شوند

ادامه مطلب