محدودیت بانک‌ها مردم مزارشریف را با مشکلات مواجه ساخته است

شهروندان مزارشریف می‌گویند که به دلیل محدودیت‌های بانک‌ها برای آنان مشکلات زیادی خلق شده و به پول مورد نیازشان دسترسی ندارند

ادامه مطلب