وزیر خارجه ازبیکستان به کابل می‌آید

گزارش‌ها حاکی است که وزیر امور خارجه ازبیکستان قرار است به زودی به افغانستان سفر کند

ادامه مطلب