حنیف اتمر به هدف تقویت روند صلح، وارد عربستان شد

وزیر امور خارجه کشور در چهارجوب یک بازدید سه روزه از عربستان سعودی، عصر امروز وارد جده شد. هدف از این سفر، تقویت روابط دوجانبه میان عربستان سعودی و افغانستان خوانده شده است.

ادامه مطلب