بلخ؛ عاشورای حسینی با حضور هزاران تن در روضه شریف برگزار شد

مراسم عاشورای حسینی در مزارشریف، با حضور هزاران عزادار در صحن روضه مبارک برگزار شد. اشتراک کنندگان در این مراسم می‌گویند که نهضت عاشورای مکتب ایثار و فداکاری و اخوت و برادری میان مسلمانان است و حضرت امام حسین برای احیای شعائر اسلام قیام نمود

ادامه مطلب