روز دوشنبه در قزاقستان عزای ملی اعلان شد

خبرگزاری دید: رییس جمهور قزاقستان روز دوشنبه را عزای ملی در این کشور اعلان کرد.

ادامه مطلب

حمله خونین کابل، روز سه‌شنبه عزای عمومی اعلام شد

به دنبال حمله خونین روز گذشته در کابل و حمله مرگبار لوگر، رییس جمهور اشرف غنی در پیامی ویدئویی روز سه‌شنبه را عزای عمومی اعلام کرد

ادامه مطلب