کانگرس امریکا قطعنامه عزل ترامپ را تصویب کرد

کانگرس ایالات متحده قطعنامه‌ای را تصویب کرد که از مایک پنس معاون دونالد ترامپ می‌خواهد با استفاده از اصلاحیه ۲۵ برای «برکناری» رییس جمهور ترامپ قبل از پایان دورۀ ریاست جمهوریش اقدام کند.

ادامه مطلب