آیینه کربلا

ویژه محرم- بخش یازدهم- رضا محمدی- شاعر
او مردم شرق را گرفتار وابستگی می‌دید و این وابستگی را چون بردگی و اسارت. برای همین، مردم را به آزادی و دفع استعمار جدید دعوت می‌کرد و الهام بخش این آزادی خواهی، قیام کربلا را توصیف کرده است

ادامه مطلب