کمیته اعتبار دهی ملل متحد عضویت افغانستان را بررسی می‌کند

خبرگزاری دید: قرار است کمیته اعتباردهی سازمان ملل متحد عضویت افغانستان و میانمار را بررسی کند، اما برخی منابع گفته‌اند که بعید است این سازمان کرسی افغانستان را به طا-لبان واگذار کند.

ادامه مطلب

افغانستان عضویت کمیسیون مقام زن ملل متحد را به دست آورد

نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد اعلام کرد که افغانستان نخستین‌بار عضویت کمیسیون مقام زن این سازمان را برای یک دوره‌ چهارساله به دست آورده است.

ادامه مطلب