ثاقب: قاطعانه حرف زدن عطا محمد نور، برخاسته از جایگاه مردمی‌اش است

ثاقب: «سخنان استاد عطا محمد نور در همایش سال‌روز اعلام جمهوری ترکیه، بیشتر از آن‌که اعلام نامزدی برای پست ریاست‌ جمهوری باشد، حکایت استغناي درونی و اعتماد بی‌حد و حصر به جایگاه مردمی‌اش است»…

ادامه مطلب