تاکید عطامحمد نور بر آغاز کار هرچه زودتر شورای مصالحه ملی

عطامحمد نور رییس اجرایی جمعیت اسلامی در دیدار مجازی با راس ویلسون کاردار سفارت امریکا در افغانستان، بر آغاز کار هرچه زودتر شورای عالی مصاحله ملی تاکید کرد.

ادامه مطلب