عطا محمد نور: حاضرم جان دهم تا عدالت تامین شود!

عطا محمد نور والی بلخ و رییس اجرایی جمعیت اسلامی، در همایش شماری از هوادارانش در بلخ گفت که حاضر است خونش بریزد تا عدالت در کشور تامین شود

ادامه مطلب