عطا محمد نور صخره پولادین جهاد است؛ با توطیه نمی‌شکند

رییس حزب نهضت اسلامی؛ استاد عطا محمد نور را خط سرخ مردم افغانستان به ویژه مجاهدین خوانده تصریح کرد که هرگونه توطیه‌سازی علیه آقای نور، نشان‌گر دشمنی با مردم افغانستان بوده و برای مردم قابل تحمل نیست

ادامه مطلب