عطا محمد نور: ایتلاف ملی نجات مخالف حاكميت مطلقه است

باتور دوستم رییس شورای مرکز جنبش ملی اسلامی پس از بازگشت از ترکیه به دیدار عطا محمد نور رفته است

ادامه مطلب