موج سوم کرونا؛ مکان‌های عمومی در بلخ بسته شد

خبرگزاری دید: به دنبال شیوع موج سوم کرونا و افزایش آمار مبتلایان در چند روز اخیر، مکان‌های عمومی تفریحی و فرهنگی در بلخ برای ده روز بسته شد. فرهاد عظیمی والی بلخ که در یک نشست خبری در این مورد اشتراک کرده بود، می‌گوید که آمادگی‌ها برای مقابله با موج سوم کرونا نسبت به موج اول و دوم بهتر است

ادامه مطلب