رییس جمهور غنی شماری از زندانیان نظامی را عفو کرد

رییس جمهور اشرف غنی به مناسبت عید قربان فرمان عفو و تخفیف مجازات محکومان نظامی و ملکی را صادر کرده است

ادامه مطلب