آلبوم عکس؛ بازخوانی قیام عاشورا در پرتو عقلانیت

عاشورا به عنوان یک رویداد مهم در قرن اول اسلامی، تنازع قدرت با خانواده پیامبر و شهادت یکی از بزرگترین عضو اهل بیت رسول، نقطه عطفی در تاریخ اسلام است که با گذشت ۱۴ قرن، ابعاد تازه و فراوان یافته است. قیام عاشورا در جامعه اسلامی چنان ژرف تاثیر گذاشته است که با گذشت نزدیک به ۱۴ قرن از وقوع آن، هنوز ابعاد مختلف آن نیاز به بررسی و تتبع دارد. این آلبوم روایت تصویری همایش «بازخوانی قیام عاشورا در پرتو عقلانیت» است.

ادامه مطلب

بازخوانی قیام عاشورا در پرتو عقلانیت

«بازخوانی قیام عاشورا در پرتو عقلانیت»، همایشی بود برای واکاوی قیام امام حسین در برابر یزید و پیامد آن از نظر عقلانی بر جوامع اسلامی و انسانی که روز گذشته در شهر کابل برگزار شد.

ادامه مطلب