علمای افغانستان و پاکستان در اسلام‌آباد دیدار می‌کنند

قرار است که نشست علمای دینی افغانستان و پاکستان پیرامون گفت‌وگوهای صلح افغانستان و تشویق طالبان برای پیوستن به روند صلح، در اسلام‌آباد برگزار شود

ادامه مطلب