آیینه کربلا

ویژه محرم- بخش ۳۱- رضا محمدی- شاعر
شعر علی‌رضا قزوه به مناسبت ماه محرم، یکی از زیباترین قصاید امروزی است که با ردیف مشکل دست، وصف دلاوری و عیاری ابوالفضل عباس را روایت کرده است

ادامه مطلب