رییس جمهور غنی عملیات جراحی پروستات را سپری کرد

رییس جمهور غنی با نشر توییتی خبرداده که از سوی داکتران شفاخانه سردار محمد داوود خان مورد عملیات جراحی قرار رگفته است

ادامه مطلب