جنرال میلر به عیادت اسدالله خالد رفت

وزارت دفاع ملی می‌گوید جنرال اسکات میلر فرمانده ماموریت حمایت قاطع در افغانستان به دیدار اسدالله خالد وزیر دفاع کشور رفت است

ادامه مطلب