کابل انفجار شد/غنی قندهار رفت

خبر رسید که رییس جمهور غنی در راس یک هیئت عالی رتبه دولتی، بعد از ظهر امروز دوشنبه وارد ولایت قندهار شد

ادامه مطلب