در هفته صنعت ۵۱ کارخانه تولیدی گشایش می‌یابد

خبرگزاری دید: وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که در هفته صنعت ۵۱ کارخانه تولیدی در سراسر کشور افتتاح می‌شود

ادامه مطلب