مجمع جهانی وحدت اسلامی مالیزیا:

جنگ افغانستان «غیرشرعی» است

وزارت امور خارجه اعلام نمود که ادامه جنگ خشونت در افغانستان از سوی مجمع جهانی وحدت اسلامی مالیزیا غیر شرعی خوانده و محکوم شده است.

ادامه مطلب