فاجعه کمبود اکسیجن؛ وضعیت کرونا در هند وخیم است

برای چهارمین روز پی در پی، هند رکورد جهانی مبتلایان تازه به ویروس کرونا را شکسته و اوضاع در دهلی نو پایتخت هند به شدت وخیم است. دولت همه امکانات نظامی و غیر نظامی را برای رساندن اکسیجن به پایتخت بسیج کرده، اما گفته می‌شود که این اقدام در بهترین حالت می‌تواند تنها بخشی از نیازها را رفع کند

ادامه مطلب