عطامحمد نور:

ما طرفدار فاشیسم، پرچم‌های قومی، فدرالیزم و تجزیه نیستیم

خبرگزاری دید: عطامحمد نور رهبر جمعیت اسلامی می‌گوید که طرفدار فاشیسم قومی، پرچم‌های قومی و سمتی، فدرالیزم و تجزیه نیست و نظام پارلمانی را برای تامین عدالت اجتماعی مناسب می‌داند

ادامه مطلب