فرمانده جدید نیرو‏های امریکایی در افغانستان معرفی شد

به گزارش رسانه‌های امریکایی، جنرال اسکات میلر به عنوان فرمانده جدید نیروهای امریکایی در افغانستان انتصاب شده است

ادامه مطلب