فرمانده پولیس ولسوالی سیاهگرد پروان ترور شد

نور خدا فرمانده پولیس ولسوالی سیاهگرد ولایت پروان و یک محافظش در شهر محمودراقی مرکز ولایت کاپیسا ترور شده‌اند.

ادامه مطلب