خواست اطلاعات و فرهنگ از شهرداری: سینمای پارک را تخریب نکنید

وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور سینمای پارک را یکی از میراث‌های مهم فرهگی، هنری و تاریخی خوانده و از شهرداری کابل خواسته است که در باره تخریب این میراث مهم فرهنگی شکیبایی کند.

ادامه مطلب

به افتخار سفیر؛ ضیافت فرهنگی برای سید جواد طیب

شامگاه روز گذشته انستیتوت مطالعات راهبردی کشور ضیافت فرهنگی را به افتخار سید جواد طیب سفیر افغانستان در بریتانیا برگزار کرد. در این ضیافت کارنامه سیاسی و فرهنگی آقای طیب به نقد و نظر گذاشته شد.

ادامه مطلب