رییس‌جمهور:

وزارت امور داخله سر‌چشمه فساد کشور است

رییس‌جمهور غنی، در سومین کنفرانس سالانه اتحادیه اروپا، “مبارزه با فرهنگ فساد” در افغانستان، گفت: مبارزه با فساد ۱۰ تا ۲۰ سال وقت می‌خواهد و در دو سال گذشته، از وضعیت زوال اقتصادی جلوگیری شده است

ادامه مطلب