دادستانی کل:

با بررسی۲۲۴ پرونده فساد اداری ۵۰۰ تن به دادگاه معرفی شده است

دادستانی کل می‌گوید که در سال ۱۳۹۹ در مجموع به ۱۷۹۱ قضیه جرمی که شامل قضایای فساد اداری در ادارات ملکی و نظامی در مرکز و ولایات است، رسید‌گی شده و مبلغ بیش از ۸۳ میلیون افغانی، بیش از ۳٫۵میلیون دالر و ۶۰۰ هزار یورو به حساب دولت واریز شده است

ادامه مطلب
ناتو:

فساد اداری در افغانستان باید از بین برود/ سال آینده در مورد خروج تصمیم می‌گیریم

رهبران سازمان اتلانتیک شمالی (ناتو) می‌گویند که در مورد خروج از افغانستان اوایل سال آینده تصمیم می‌گیرند. این سازمان تأکید می‌کند که فساد اداری باید در این کشور از بین برود.

ادامه مطلب

رییس اداره نورم استندرد به ۱۶ سال حبس محکوم شد

دادستانی کل کشور اعلام کرده است که سرپرست ریاست اداره نورم و استندرد به اتهام اخذ رشوت به ۱۶ سال حبس تنفیذی و پرداخت ۱۰۰ هزار دالر امریکایی و انفصال از وظیفه به مجازات محکوم شده است

ادامه مطلب

برخی ادارات دولتی بامیان به فساد آغشته است

مسئول انجمن جوانان رضاکار در بامیان می‌گوید که شماری از ادارات دولتی این ولایت به فساد آغشته است

ادامه مطلب