پس از برکناری نواز شریف

نخست‌وزیر جدید پاکستان تعیین شد

حزب حاکم که اکثریت پارلمان پاکستان را تشکیل می‌دهد، سرانجام پس از مشورت‌های طولانی “شاهد خاقان عباسی” را به عنوان نخست‌وزیر موقت پاکستان تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی تعیین کرده است

ادامه مطلب