امرالله صالح:

حمله بر دانشگاه کابل ناشی از ناکامی استخباراتی ما و فساد وجدان طالبان است

معاون اول ریاست جمهوری می‌گوید که حمله تروریستی بر دانشگاه کابل برای حکومت ناکامی استخباراتی و برای طالبان گندیدگی وجدان است.

ادامه مطلب