ناتو: خروج از افغانستان آغاز فصل جدیدی در روابط ما است

ناتو در مورد خروج نیروهای این سازمان از افغانستان گفت که این روند منظم و هماهنگ خواهد بود و فصل جدید روابط با افغانستان آغاز می‌شود

ادامه مطلب